امروز: Sun 19 Apr 2015 برابر با 19 April 2015

 

پانل

موسسه آموزش عالی شمس تبریزی
Friday, 20 Mar 0775

درصورت مواجه شدن با هرگونه مشکل در وب سایت و سامانه با واحد پشتیبانی تماس بگیرید،همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما به آدرس پست الکترونیکی واحد پشتیبانی ارسال کنید.

پست الکترونیکی:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

تلفن تماس:36241206 داخلی 16

 

ارتباط با مدیریت:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها.**فردریش نیچه**

حالت های رنگی