امروز: Sat 21 May 2022 برابر با 21 May 2022

 

رشته های تحصیلی

 

ترم بندی ورودی های 991 به بعد به تفکیک رشته/مقطع

کاردانی اموراداری  غیر مرتبط

کاردانی اموراداری  مرتبط

 

برق الکتروتکنیک  غیر مرتبط

برق الکتروتکنیک مرتبط

کاردانی کامپیوتر غیر مرتبط

کاردانی کامپیوتر مرتبط

 

کاردانی ناپیوسته حقوق قضایی

 

ارشد حسابداری مدیریت  مرتبط

ارشد حسابداری مدیریت غیر مرتبط

 

ارشد مدیریت بازرگانی غیر مرتبط

ارشد مدیریت بازرگانی مرتبط

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی کاردانی غیر مرتبط معدل بالای 14

 کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی کاردانی غیر مرتبط معدل زیر 14

کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی کاردانی مرتبط

کارشناسی ناپیوسته بیمه کاردانی غیر مرتبط معدل بالای 14

کارشناسی ناپیوسته بیمه کاردانی غیر مرتبط معدل زیر 14

کارشناسی ناپیوسته بیمه کاردانی مرتبط

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر غیر مرتبط معدل بالای 14

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر غیر مرتبط معدل زیر 14

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر  مرتبط

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی کاردانی غیر مرتبط معدل بالای 14

کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی کاردانی غیر مرتبط معدل زیر 14

کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی کاردانی  مرتبط

کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی کاردانی غیر مرتبط معدل بالای 14

کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی کاردانی غیر مرتبط معدل زیر 14

کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی  کاردانی مرتبط

کارشناسی ناپیوسته حسابداری کاردانی غیر مرتبط معدل بالای 14

کارشناسی ناپیوسته حسابداری کاردانی غیر مرتبط معدل زیر 14

کارشناسی ناپیوسته حسابداری  کاردانی مرتبط

 

*********************************

 

 قبل 991

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ارشد حسابداری مرتبط

ارشد حسابداری غیر مرتبط

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

کاردانی پیوسته

نرم افزار کامپیوتر

حسابداری بازرگانی(فنی)

حسابداری بازرگانی(کاردانش)

مدیریت امور اداری

الکتروتکنیک برق صنعتی

کاردانی ناپیوسته

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حقوق قضایی

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

حسابداری غیر مرتبط

حسابداری مرتبط

مدیریت بیمه

مدیریت بیمه مرتبط

مدیریت بیمه غیر مرتبط

مدیریت جهانگردی

مدیریت فرهنگی(غیرمرتبط)

کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی

کارشناسی پیوسته

Read 23815 times
Rate this item
(11 votes)
Published in منوها
Read کد خبر: 134
Login to post comments

آرشیواخبار

ارتباط با مدیریت:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ارزنده ترين مرحله خرد خودشناسي است. امام رضا علیه السلام

حالت های رنگی

 

Joomla! Debug Console